Ayahuasca - Banisteriopsis Caapi - Psychotria Viridis

Algemene beschrijving Ayahuasca

1. Algemene omschrijving

Ayahuasca is een plantensoort uit de Amazone dat in staat is om veranderde bewustzijnstoestanden te induceren, meestal tussen 4 tot 8 uur na inname. Variërend van licht stimulerend tot bizar visueel, Ayahuasca wordt voornamelijk gebruikt als een medicijn en als een sjamanistische manier van communiceren, meestal tijdens een ceremoniële sessie onder leiding van een ervaren drinker.

Het belangrijkste ingrediënt van deze oerwoudthee is een wijnstok, Banisteriopsis Caapi, die net als de thee zelf ook ayahuasca wordt genoemd (wat 'wijnstok van de ziel' of 'wijnstok met een ziel' betekent). Het secundaire ingrediënt is ofwel Chacruna (Psychotria viridis) of Chagropanga (Diplopterys cabrerana), planten die een relatief hoge hoeveelheid van de psychedelische substantie DMT bevatten. DMT (Dimethyltryptamine) hebben we apart beschrijven.

Niemand weet zeker hoe lang dit drankje is gebruikt. Het eerste geregistreerde westerse contact met Ayahuasca werd in 1851 gemaakt door Richard Spruce, de beroemde etnobotanist uit Engeland. Wanneer rekening wordt gehouden met archeologisch bewijs van vergelijkbaar inheemse plantengebruik, lijkt het waarschijnlijk dat het gebruik ervan minstens twee millennia geleden teruggaat.

Banisteriopsis Caapi - AyahuascaMomenteel is er veel belangstelling voor het gebruik van deze heilige planten en kun je er regelmatig iets over zien of lezen in diverse media. 

Hoewel niet uniek voor Ayahuasca, zijn er veel fascinerende rapporten over mensen die tijdens een of meer sessies zijn genezen van uitgebreide problemen, zoals verslaving of depressie. Dit kan echter ook worden bereikt met LSD, Psilocybine-paddenstoelen, Iboga, andere psychedelica of verschillende adem- en meditatietechnieken.

Ayahuasca is geen wondermiddel in de zin dat je het brouwsel drinkt en al je problemen binnen een paar uur zijn verdwenen. Het is echter een wondermiddel, in die zin dat het onbewuste (en schijnbaar ander-werelds) processen naar boven brengt, waardoor je ermee kunt werken terwijl de effecten duren.

Wat meer uniek is aan Ayahuasca, is dat de effecten afhankelijk zijn van een specifieke combinatie van twee planten: Banisteriopsis Caapi en Chacruna (of Chagropanga, afhankelijk van de regio). Hoe en wanneer precies de ontdekking van het combineren van deze twee planten door inheemse Amerikanen nog steeds onduidelijk is, hoewel veel stammen en sjamanen hun eigen mythische verhalen hebben die deze gebeurtenis verklaren.

Ten tweede is het hoofdbestanddeel van Chacruna en Chagropanga ook een neurotransmitter die in alle mensen voorkomt en speelt een sleutelrol in allerlei soorten buitengewone bewustzijnstoestanden. Deze neurotransmitter wordt dimethyltryptamine genoemd, of kortweg DMT, en wordt aangetroffen in de hersenen, het bloed, de longen en andere delen van het menselijk lichaam. Er is sterk bewijs dat wijst naar de pijnappelklier ("het derde oog" in esoterische tradities), gelegen in het midden van de hersenen, als de belangrijkste fabriek van menselijke DMT. Afgezien van mensen, kan DMT worden gevonden in elk zoogdier en in een verscheidenheid aan planten.

Bekijk hier alle producten in de categorie 'Ayahuasca'.

2. Herkomst/Geschiedenis

Van de vele plant hallucinogenen die worden gebruikt door de inheemse bevolking van het Amazonebekken, is er misschien geen zo interessant of complex, botanisch, chemisch of etnografisch, als de hallucinogene drank die op verschillende manieren bekend staat als Ayahuasca, Caapi of Yagé. De drank is het meest bekend als Ayahuasca, een Quechua-term die "wijnstok van de zielen" betekent en die zowel wordt toegepast op de drank zelf als op een van de bronplanten die bij de bereiding ervan worden gebruikt, de Malpighiaceous jungle liaan, Banisteriopsis Caapi (Schultes 1957).

In Brazilië vertaalt dit Quechua-woord in het Portugees naar de naam Hoasca. Ayahuasca, of Hoasca, neemt een centrale plaats in in 'mestizo ethnomedicine', en de chemische aard van de actieve bestanddelen en de manier waarop het wordt gebruikt, maakt Ayahuasca relevant voor hedendaagse kwesties in de neurofarmacologie, neurofysiologie en psychiatrie.

Wat is Ayahuasca? In een traditionele context is Ayahuasca een drank die wordt bereid door de schors en stengels van Banisteriopsis Caapi samen met verschillende bijmengende planten te weken of te weken. Het meest gebruikte mengsel is het Rubiaceus geslacht Psychotria, in het bijzonder Psychotria Viridis. De bladeren van Psychotria Viridis bevatten alkaloïden die nodig zijn voor het psychoactieve effect. Ayahuasca is uniek omdat de farmacologische activiteit ervan afhankelijk is van een synergetische interactie tussen de actieve alkaloïden in de planten. Een van de componenten, de schors van Banisteriopsis Caapi, bevat ß-carboline alkaloïden, krachtige MAO-remmers; de andere componenten, de bladeren van Psychotria Viridis of verwante soorten, bevatten de krachtige kortwerkende psychoactieve stof N, N-dimethyltryptamine (DMT). DMT is niet oraal actief als het alleen wordt ingenomen, maar kan oraal worden geactiveerd door te combineren met MAO-remmer, en deze interactie is de basis van de psychotrope werking van Ayahuasca (McKenna, Towers, en Abbott, 1984). Er zijn ook rapporten (Schultes 1972) dat andere Psychotria-soorten op dezelfde manier worden gebruikt in andere delen van de Amazone. In het noordwesten van Amazonië, met name in de Colombiaanse Putumayo en Ecuador, worden de bladeren van Diplopterys Cabrerana, een jungle-liaan in dezelfde familie als Banisteriopsis, aan het brouwsel toegevoegd in plaats van de bladeren van Psychotria. Het alkaloïde dat in Diplopterys aanwezig is, is echter identiek aan dat in de Psychotria-mengsels en farmacologisch is het effect vergelijkbaar. In Peru worden vaak verschillende middelen toegevoegd naast Psychotria of Diplopterys, afhankelijk van de magische, medische of religieuze doeleinden waarvoor het medicijn wordt geconsumeerd. Hoewel soms een virtuele medicijnkast van toevoegingen wordt toegevoegd, zijn de meest gebruikte hulpstoffen (anders dan Psychotria, het hoofdbestanddeel van Ayahuasa) verschillende Solanaceous-geslachten, waaronder tabak (Nicotiana sp.), Brugmansia sp. en Brunfelsia sp. Van deze Solanaceous-geslachten is bekend dat ze alkaloïden bevatten, zoals Nicotine, Scopalamine en Atropine, die zowel centrale als perifere adrenerge en cholinerge neurotransmissie beïnvloeden. De interacties van dergelijke middelen met serotonerge agonisten en MAO-remmers zijn in de moderne geneeskunde in wezen onbekend.

3. Gebruik en Doseringen

Traditionele Ayahuasca wordt gemaakt door de MAOI-bevattende Banisteriopsis Caapi-wijnstok te brouwen met een DMT-bevattende plant, zoals Psychotria Viridis. Pharmahuasca verwijst naar een vergelijkbare combinatie die een farmaceutische MAOI gebruikt in plaats van een plant. Er zijn twee soorten MAOI's, omkeerbaar en onomkeerbaar. Het is belangrijk op te merken dat onomkeerbare MAOI's nog twee weken actief blijven na de uren van je trip. Dit is met name opmerkelijk omdat naast medicamenteuze interacties er sprake is van co-interactie met tyraminerijk voedsel en potentieel om een hypertensieve crisis te veroorzaken. Om deze reden wordt sterk aangeraden om een reversibele remmer van monoamineoxidase A of RIMA te gebruiken in plaats van een onomkeerbare MAOI. Bovendien zijn reversibele MAOI's farmacologisch gezien dichter bij de Harmala-alkaloïde die wordt gebruikt in de traditionele Ayahuasca.

Changa

Changa is een DMT-doordrenkt rookmengsel. Typisch worden extracten van DMT-bevattende planten gecombineerd met een mengsel van verschillende kruiden en ayahuasca-wijnstok en / of blad om een mengsel te vormen dat 20-50% DMT is, vergelijkbaar met een rookbare ayahuasca.

Pharmahuasca

Voor pharmahuasca is 50 mg N, N-DMT en 100 mg harmaline meestal de aanbevolen dosering per persoon. Combinaties van 50 mg harmaline, 50 mg harmine en 50 mg, N, N-DMT zijn echter met succes getest. In de regel geldt: hoe minder β-carbolines, hoe minder misselijkheid; hoe meer DMT, hoe spectaculairder de visies. De bestanddelen worden in afzonderlijke gelatinecapsules geplaatst. De capsules met harmaline / harmine worden eerst ingeslikt en vervolgens wordt de capsule die de DMT bevat 15 tot 20 minuten later ingenomen. De puur synthetische MAO-remmer isocarboxazid (Marplan) is geschikt in plaats van Harmaline en Harmine, hoewel voorzichtigheid geboden is, omdat dit een onomkeerbare MAOI is, die verschillende effecten kan hebben op geneesmiddelen, drugs en zelfs voedsel.

4. Chemische samenstelling

Dimethiltryptamine - Ayahuasca

Chemische structuur DMT - Dimethiltryptamine (Ayahuasca)

Van Ayahuasca's psychedelische effecten is bevestigd dat deze worden veroorzaakt door de 5-HT2A-receptor als een gedeeltelijke agonist (signaalstof die een receptor in een celmembraan activeert).

Harmala-alkaloïden worden geclassificeerd als MAO-remmende bèta-carbolines. De drie meest bestudeerde harmala-alkaloïden in de Banisteriopsis Caapi-wijnstok zijn Harmine, Harmaline en Tetrahydroharmine. Harmine en Harmaline zijn selectieve en omkeerbare MOA remmers van MonoAmineOxidase A (MAO-A), terwijl tetrahydroharmine een zwakke serotonineheropnameremmer (SRI) is.

Deze remming van MAO-A laat DMT toe om niet-gemetaboliseerd langs de membranen in de maag en de dunne darm op te lossen en uiteindelijk de bloed-hersenbarrière te passeren (die op zichzelf geen MAO-A-remming vereist) om receptorplaatsen in de hersenen te activeren. Zonder RIMA's (omkeerbare remmer van MAO-A) of MAO-remmers van MAO-A zou DMT worden geoxideerd (en dus biologisch inactief worden gemaakt) door MonoAmineOxidase-enzymen in het spijsverteringskanaal.

5. Medisch gebruik

Potentiële antidepressieve effecten In een rapport uit 2015 is een duidelijke vermindering van 82% gevonden in depressie na toediening van Ayahuasca. Dit rapport concludeert dat "deze resultaten suggereren dat Ayahuasca snelwerkende anxiolytische en antidepressieve effecten heeft bij patiënten met een depressieve stoornis. "De acute en snel reagerende effecten zijn veelbelovend voor de behandeling van depressie zoals gewone antidepressiva, zoals fluoxetine (Prozac). Prozac heeft namelijk weken nodig om effect te vertonen en is ineffectief voor veel gebruikers.

Het mechanisme waarmee Ayahuasca de antidepressieve effecten veroorzaakt is niet goed bekend, maar uit studies is de hypothese gesteld dat de MAO-remmer en de zwakke remming van serotonine-remmende effecten van Ayahuasca-alkaloïden hier een grote rol in spelen. Onderzoek naar het antidepressivum van Psilocine (paddestoelen en truffels) suggereert dat de subjectieve effecten van 5-HT2A-agonisme ook bijdragen aan antidepressieve effecten, maar verder onderzoek is nodig om de effecten van psychedelische medicijnen op depressieve stoornissen te begrijpen.

6. Waarschuwingen en contraindicaties

Dodelijke dosering
De enige beschikbare studie die de dodelijke dosis (LD50 = Lethal Dose voor 50% van de bevolking) van Ayahuasca bij ratten probeerde te schatten, is niet gelukt vanwege de enorme hoeveelheid brouwsel die nodig is voor de procedure. Er wordt geschat dat de LD50 van Ayahuasca ongeveer 50 keer een normale dosis is. Dit spreekt voor de veiligheid van het gebruik van Ayahuasca.

Tolerantie en verslavingspotentieel
Ayahuasca is niet verslavend en de wens om het te gebruiken kan zelfs afnemen door gebruik. Het is meestal zelfregulerend. Vergelijkbaar met DMT, wordt geen tolerantie opgebouwd voor de effecten van Ayahuasca bij herhaald gebruik en deze verbinding kan daarom tot op zekere hoogte herhaaldelijk worden gebruikt. Ayahuasca biedt geen cross-tolerantie met andere psychedelica, wat betekent dat psychedelica na de consumptie van Ayahuasca geen verminderd effect zullen hebben.

Gevaarlijke interacties
Als gevolg van zijn MAO-effecten bestaat de kans dat Ayahuasca het serotoninesyndroom of de algemene overbelasting van neurotransmitters veroorzaakt (vooral bij hoge doseringen) , meer dan andere serotonerge psychedelica. Dit maakt het gevaarlijk om het te combineren met andere MAO-remmers, stimulantia en bepaalde stoffen die neurotransmitters zoals serotonine of dopamine afgeven. Een voorbeeld van deze stoffen zijn, bijvoorbeeld:

 • 5-MeO-MiPT
 • 2C-T-7
 • AMT
 • Harmala alkaloids
 • 2-AI
 • 2-FMA
 • 3-FPM
 • 4-FA
 • A-PVP
 • Amphetamine
 • Cocaine
 • Ethylphenidate
 • N-Methylbisfluoromodafinil
 • Isopropylphenidate
 • MDAI
 • MDMA
 • Mephedrone
 • Methamphetamine
 • Methiopropamine
 • Methylone
 • Methylphenidate
 • Modafinil
 • Nicotine
 • NM-2-AI
 • Noopept