Guarana

Algemene beschrijving Guarana

1. Algemene omschrijving

Deze klimplant, uit de zeepboomfamlie, dankt zijn botanische naam aan C.F. Paullini, een Duitse medische botanicus die stierf in 1712. De plant heeft samengestelde bladeren, gele pluimige bloemen, peervormig fruit en driehoekige en drie-cellige capsules. Elke capsule bevat een zaadje (als een paardekastanje), vleeskleurig en gemakkelijk gescheiden wanneer gedroogd. De zaden van Paullinia Sorbilis worden vaak gebruikt of gemengd met die van Paullinia Cupana. Guarana wordt alleen gemaakt door de Guaranis, een stam van Zuid-Amerikaanse Indianen.

GuaranaBekijk hier alle producten met 'Guarana'.

2. Herkomst/Geschiedenis

Guarana werd gebruikt door inboorlingen in het Amazonebekken al voor de komst van Europeanen. Indiaanse stammen, zoals de Guaraní, gebruikten het en gebruiken het nog steeds voor een breed scala aan medicinale doeleinden. De Guaraní's zouden ook thee maken door de zaden te pellen en te wassen en daarna tot een fijn poeder te stampen. Het poeder wordt tot een deeg gekneed en vervolgens tot cilinders gevormd. Dit product staat bekend als guaranabrood of Braziliaanse cacao, dat zou worden geraspt en vervolgens samen met suiker in warm water worden gedompeld.

Deze plant werd geïntroduceerd in de westerse beschaving in de zeventiende eeuw. Tegen 1958 werd Guarana gecommercialiseerd.

Guarana speelt een belangrijke rol in de Braziliaanse cultuur van Tupi en Guaraní. Het kleurcontrast tussen het zaad en de vrucht wanneer het opengespleten is, is vergeleken met oogbollen; dit heeft de basis van een mythe gevormd. Volgens deze mythe, die stamt uit de Sateré-Maué-stam, is guarana's domesticatie ontstaan door het doden van een geliefd dorpskind. Om de dorpelingen te troosten, plukte een meer welwillende god het linkeroog van het kind en plantte het in het bos, wat resulteerde in de wilde variëteit van Guarana. De god plukte toen het rechteroog van het kind en plantte het in het dorp, waardoor gedomesticeerde guarana ontstond.

Het woord Guarana, afgeleid van de Guaraní-stam komt van de Portugese Guaraná, die zijn oorsprong vindt in het Sateré-Maué-woord warana.

3. Gebruik en Doseringen

Guarana wordt gebruikt als een natuurlijke stimulator, cognitieve stimulans, smaakstof voor dranken en als een component in natuurlijke producten voor gewichtsverlies. Het wordt, ondanks deze eigenschappen, niet aanbevolen om Guarana als een hulpmiddel voor natuurlijke stimulatie of gewichtsverlies te gebruiken. Ook wordt het gebruik bij jongeren sterk afgeraden, daar komt ook de lobby tegen enerydrinks uit voort.

Guarana pasta wordt gebruikt als stimulerend middel in een dosis van 1 g, meestal opgelost in water of sap. Het cafeïnegehalte ligt tussen 3,6% en 5,8%.

4. Chemische samenstelling

Cafeine, hoofdbestanddeel Guarana

Chemische structuur Cafeine, hoofdbestanddeel Guarana

In 1840 werd cafeïne geïdentificeerd als hoofdbestanddeel van Guarana, met een gehalte van 3% tot +5% per droog gewicht.

Ter vergelijking: koffiebonen bevatten ongeveer 1% tot 2% cafeïne en het gehalte aan gedroogde theebladeren varieert van 1% tot 4%. De verwante alkaloïden, Theofylline en Theobromine komen ook voor in Guarana. Guarana bevat veel tannines (voornamelijk Catechutanninezuur en Catechol), aanwezig in concentraties van 5 tot 6% van het droog gewicht; deze geven een stramme smaak. Guarana bevat geen cocaïne.

Er zijn kleine hoeveelheden van een saponine (bekend als Timbonine, wat voorkomt in Timbo visvergiften gebruikt door Amazone-indianen) gevonden in Guarana.

5. Medisch gebruik

Guarana wordt door Braziliaanse Indianen gebruikt in een stimulerende drank die wordt geconsumeerd zoals thee of koffie; het wordt soms gemengd met alcohol om een meer bedwelmende drank te bereiden.

Cognitieve stimulerende effecten

Dierlijke gegevens
In één onderzoek werden gedragseffecten waargenomen bij ratten en muizen na toediening van acute en chronische Guarana. Bij dit onderzoek vertoonden groepen dieren die werden behandeld met Guarana in doses van 2.000 mg / kg geen verschil in vergelijking met controlegroepen in de parameters van motoractiviteit, tremor of speekselvloed. Een andere studie toonde een toename in fysieke capaciteit wanneer muizen werden onderworpen aan een stressvolle situatie, zoals gedwongen zwemmen, na 3 tot 6 maanden behandeling met Guarana.

Klinische gegevens
Er zijn maar weinig klinische onderzoeken bij de mens die de veiligheid en werkzaamheid van Guarana evalueren. In een klein onderzoek kregen 3 groepen gezonde vrijwilligers van 20 tot 35 jaar oud placebo, cafeïne 25 mg of 1.000 mg Guarana met dagelijks 2,1% cafeïne. Na 4 dagen werd in geen enkele groep een reproduceerbare verbetering van de cognitie waargenomen met behulp van neuropsychologisch onderzoek, beoordeling van de slaapkwaliteit en een inventaris van toestandsangstangst. In een ander onderzoek werden de effecten van langdurige toediening van Guarana op de cognitie van gezonde, oudere vrijwilligers bestudeerd. Guarana heeft niet geleid tot een statistisch significante verbetering van het geheugen.

Andere gebruiken
Van Guarana-extract is aangetoond dat het de aggregatie van bloedplaatjes na parenterale of orale toediening remt, mogelijk als gevolg van de remming van de thromboxaansynthese van trombocyten.

Sommige onderzoekers beweren dat een deel van de revitaliserende effecten van Guarana het gevolg kan zijn van zijn antioxiderende werking.

De eetlustremmer en energie-inducerende effecten houden verband met het cafeïnegehalte. Talrijke onderzoekstudies hebben aangetoond dat het sympathische stimulerende middel efedrine, in combinatie met cafeïne, een synergistisch effect heeft op het verhogen van de metabole snelheid met een daaropvolgend verhoogd energieverbruik (thermogenese), en op lipolytische acties. Deze effecten hebben geresulteerd in statistisch significant gewichtsverlies in dier- en mensproeven in combinatie met een dieet.

6. Waarschuwingen en contraindicaties

Er is een aantoonbaar effect van Guarana t.a.v. laag geboortegewicht, geboorteafwijkingen en vroeggeboorte. Gebruik door zwangere vrouwen wordt dan ook afgeraden.

Degenen die gevoelig zijn voor cafeïne, inclusief patiënten die kruidenpreparaten voor gewichtsverlies gebruiken, moeten Guarana met de nodige voorzichtigheid gebruiken. Gebruik van Guarana heeft geleid tot overmatige nervositeit en slapeloosheid.

Toxicologie
Er zijn geen publicaties bekend die ernstige toxiciteit van Guarana beschrijven; Gezien het hoge tanninegehalte kan overmatig gebruik echter leiden tot een verhoogd risico op kanker van de orofarynx.